Ocena brak

DŁUGOSZ Jan

Autor /Elf Dodano /09.03.2012

1415-80, Najwybitniejszy dziejepis polski swego wieku, kanonik krakowski, sekretarz i powiernik Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego.

Głównym jego dziełem jest łacińska Historia Polonica (1455-80) zwana także Annales seu cronicae inclyti regni Poloniae (łac., Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego), w 12 księgach, której część opublikowano 1614-15, a całość 1701-02; poprawny przekład polski od 1961.

Podobne prace

Do góry