Ocena brak

„Długi telegram” – istota i znaczenie dla wybuchu „zimnej wojny”

Autor /Patryk0909 Dodano /06.01.2012

Autor „długiego telegramu” – George F. Kenzan – radca ambasady amerykańskiej w ZSRR i ekspert ds. radzieckich.

Długi telegram był depeszą(zawierającą 13 stron), w której kenzan wyłożył swoje poglądy na temat radzieckiej polityki zagranicznej. Wysłał ją w lutym 1946 roku do Waszyngtonu. Zalecał w niej przystąpienie do działań, których celem byłoby powstrzymanie komunizmu i radzieckiej ekspansji za pomocą środków politycznych, gospodarczych i militarnych.

Telegram ten odegrał ogromne znaczenie w polityce międzynarodowej, gdyż dał on podwaliny dla oficjalnej doktryny politycznej USA, zwanej doktryną powstrzymania.

: Praktycznie od momentu wysłania długiego telegramu polityka USA obróciła się o 180 stopni. Od wyrażania dezaprobaty wobec łamania przez ZSRR postanowień konferencji jałtańskiej Stany Zjednoczone przeszły do czynów mających na celu powstrzymanie tych działań Stalina.

Do góry