Ocena brak

Dlaczego nadawca reklamy musi się liczyć ze zjawiskiem błędu percepcyjnego odbiorców i jak może mu zapobiegać?

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Każda osoba może postrzegać dany produkt inaczej. Jest to wynikiem percepcji procesu w wyniku, którego jednostka wybiera, organizuje i interpretuje informacje w celu stworzenia przekonywującego obrazu ze względu na to, że przeciętny konkurent funkcjonuje w złożonym środowisku, może interpretować informacje w sposób zwany percepcją selektywną ( zwracanie uwagi na te informacje, które odpowiadają ich podstawą i przekonaniom).

Wiąże się to z selektywnym zapamiętaniem, oznacza to, że konsument nie pamięta wszystkich informacji, które zobaczył, usłyszał itd. Tak, więc przedsiębiorstwo dokonując wyboru reklamy, która jest wyborem drogim (dlatego promocja i reklama wiążą się ściśle z życiem produktu na rynku).

Przedsiębiorstwo powinno wybrać takie środki reklamy, które są najefektywniejsze i odpowiadają jego strategii. Nadawca musi brać pod uwagę charakter nabywców (jak spostrzegą dany produkt- percepcja), cechy przekazu i stan nasycenia źródłami reklamy. A ponieważ zapobieganie jest tańsze od leczenia, dla uniknięcia błędów korzystna jest ocena skuteczności oraz oddzielenia wpływów innych czynników. Badanie skuteczności reklamy może dotyczyć jednego komunikatu lub całej kampanii reklamowej.

Dlatego jest korzystne testowanie wstępne projektów reklamy, polega to na ukazaniu projektu reklamy przed ich ukazaniem na antenie. W ramach tego wykorzystuje się kilka badań: zdolności przyciągania uwagi; stopnia zaangażowania odbiorcy; stopnia zapamiętywania; zdolności do przekazu właściwej treści; wizerunku marki; stopnia wiarygodności.

Percepcja – proces, w wyniku którego dana osoba wywiera i organizuje oraz interpretuje informacje w celu uzyskania obrazu świata o określonym znaczeniu. Percepcja selektywna – występuje w momencie zakupu.

Podobne prace

Do góry