Ocena brak

Dlaczego lód pływa?

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

Większość substancji rozszerza się w momencie podgrzewania, natomiast kurczy podczas oziębia­nia. Na przykład rtęć znajdująca się w termome­trze zwiększając swoją objętość podnosi się, wskazując w ten sposób wzrost temperatury. Jako że rtęć zamarza w temperaturze -39°C, nie nadaje się ona do termometrów używanych do pomiaru bardzo niskich temperatur.
Zasadniczo woda także zwiększa swoją obję­tość w momencie podgrzewania, a zmniejsza w chwilach ochładzania. Jednak kiedy zostaje ona ochłodzona z temperatury 4°C do temperatu­ry 0°C jej objętość zwiększa się. Dlatego rury wodociągowe czasami w zimie pękają, jako że znajdująca się w nich woda rozszerza się pod wpływem spadającej temperatury.
Jako że woda zwiększa swoją objętość w czasie zamarzania, lód - będący stałą formą wody - cha­rakteryzuje się mniejszą gęstością niż woda w stanie ciekłym. Innymi słowy, lód waży mniej niż ciekła woda tej samej objętości. Z tego powo­du w zimie powierzchnia stawów i jezior pokry­wa się wypieraną do góry warstwą lodu.
W okolicach podbiegunowych zamarznięta woda tworzy góry lodowe. Niektóre z nich osią­gają nieprawdopodobne rozmiary. Rekordowa pod względem wielkości góra lodowa została od­kryta w 1956 roku na południowym Pacyfiku. Jej powierzchnia miała ponad 31000 km2 - około 1/10 powierzchni Polski.

Podobne prace

Do góry