Ocena brak

DIPLOTEN

Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013

Jeden z etapów profazy w mejo zie, czyli redukcyjnym podziale jądra komórkowego. Na tym etapie skupione w biwalentach chromosomy homologiczne zaczynają się oddzielać od siebie.

Jeżeli pomiędzy chromosomami homologicznymi zaszło crossing-over (rekombinacja homologiczna) widoczne są punkty łączące oba chromosomy, zwane chiazmami. Jedno miejsce zajścia procesu crossing-over tworzy jedną chiazmę.

W przypadku, gdy pomiędzy chromosomami tworzącymi' biwalent nie doszło do procesu cros-sing-over, wówczas na chromosomach niezrekom-binowanych nie ma chiazm.

Podobne prace

Do góry