Ocena brak

DILL JOHN (1881-1944) - marszałek polny

Autor /aniol Dodano /22.02.2011

Brytyjski oficer, szef Imperialnego Sztabu Generalnego (Imperial Ge­neral Staff) od maja 1940 r. do gru­dnia 1941 r., do końca wojny był przedstawicielem Komitetu Bry­tyjskich Szefów Sztabów w Wa­szyngtonie. Dowódca I korpusu *Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego (British Expeditionary Force) we Francji od września 1939 r., w kwietniu 1940 r. objął stanowisko zastępcy szefa Imperialnego Sztabu General­nego, a miesiąc później został sze­fem Imperialnego Sztabu General­nego. Jego ostrożność w odniesieniu do prowadzenia działań nie zyskała aprobaty premiera Winstona Chur­chilla, który w grudniu 1941 r. zwolnił go ze stanowiska, tuż po mianowaniu marszałkiem polnym.

W tym samym miesiącu jako szef misji brytyjskich połączonych szta­bów towarzyszył Churchillowi w podróży do Waszyngtonu, gdziepozostał jako wyższy oficer bry­tyjski przy Komitecie PołączonychSzefów Sztabów (Combined Chiefs of Staff Committee). Udało mu się nawiązać bardzo poprawne sto­sunki z prezydentem Franklinem D. Rooseveltem oraz najwyższymi dowódcami amerykańskich wojsk lądowych i morskich, co miało istot­ne znaczenie dla rozwoju współpra­cy militarnej obu państw. Po jego śmierci w listopadzie 1944 r. prezy­dent Franklin D. Roosevelt powie­dział, że był „najważniejszą osobi­stością we wspólnych działaniach dwóch sprzymierzonych państw".

Podobne prace

Do góry