Ocena brak

Diety alternatywne w świetle nauki o żywieniu

Autor /niebieska Dodano /13.02.2014

Podstawą naturalnego sposobu żywienia się ludzi w poszczególnych krajach i częściach świata są produkty roślinne i zwierzęce, których pozyskiwaniu sprzyjają lokalne warunki klimatyczne i środowiskowe. Z tego powodu w krajach nadmorskich dicta naturalna wyróżnia *ię dużym spożyciem ryb i „owoców morza”, w kontynentalnych krajach zwrotnikowych - bogactwem pokarmów roślinnych, zwłaszcza owoców, zaś u wędrownych ludów pasterskich i mieszkańców dalekiej północy dominuje mięso i przetwory mleczne.

Udział produktów roślinnych i zwierzęcych w zaspokajaniu potrzeb pokarmowych waha się na świecie w doić dużych granicach, przy czym można wyróżnić trzy modele żywienia:

o z wyraźną przewagą produktów roślinnych (np. Kikujowie, Buszmeni czy Pigmeje);

o mieszany, z wykorzystaniem szerokiej gamy różnorodnych produktów roślinnych i zwierzęcych;

o z wyraźną przewagą produktów zwierzęcych (np. Masajowie. Eskimosi czy Tunguzi).

Analiza zmian w strukturze spożycia w krajach praktykujących mieszany model żywienia wykazuje, że ze wzrostem poziomu gospodarczego i wielkości dochodów ludności zwiększa się konsumpcja produktów pochodzenia zwierzęcego.

 

Podobne prace

Do góry