Ocena brak

DIEPENBROCK MELCHIOR von kard.

Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012

ur. 9 I 1798 w Bocholt (Westfalia), zm. 20 I 1853 w Jánské Lázně k. Javorníka (Śląsk Opawski).

Studiował początkowo prawo, a od 1819 teologię w Moguncji i Münster; 1823 przyjął święcenia kapł. i został sekretarzem bpa Ratyzbony, 1830 kanonikiem, 1835 dziekanem kapituły, a 1842 wikariuszem gen.; mianowany 1845 bpem we Wrocławiu (od 1850 kard.), w warunkach szerzących się ruchów nar. i rewolucyjnych (wiosna ludów 1848) oraz częstych klęsk elementarnych, rozwinął działalność duszpast. i dobroczynną przy pomocy żeńskich zgromadzeń zak. i bonifratrów; życzliwie ustosunkowany do Polaków, popierał pol. misje lud. prowadzone przez jezuitów wśród ludności Górnego Śląska;

1849 wprowadził w seminarium duch. regularną naukę języka pol.; zwalczał powstały 1845 Kościół niem.kat. (J. Czerski, J. -> Ronge); kładł nacisk na nauczanie wiernych; popierał szerzoną przez ks. A. Ficka akcję trzeźwościową; w trosce o wychowanie duchowieństwa otoczył opieką wydział teol. Uniwersytetu Wrocł., założył konwikt dla seminarzystów i uposażył konwikt teologów; gorliwie popierał działalność elżbietanek i jadwiżanek; 1851 sprowadził siostry szkolne, boromeuszki, szarytki i alkantarzyst-ki.

Napisał monografię Heinrich Susos genannt Amandus. Leben und Schriften (Rb 1829,1884); liryce hiszp. poświęcił Geistlicher Blumenstrauss aus spanischen und deutschen Dichtergärten (Sulzbach 1829,1862) i przełożył m.in. utwory P. Calderona de la Barca i F. Lopego de Vega; jego Gesammelte Predigten (Rb 1841,1849s) oraz Hirtenbriefe (Mn 1855) są wyrazem troski o rei. poziom diecezjan.

 

J. Jungnitz, Beziehungen des Kardinals Melchior von D. zu König Friedrich Wilhelm IV, Br 1903; F. Vigener, Drei Gestalten aus dem modernen Katholizismus, Möhler, D., Döllinger, Mn 1926; F.X. Seppelt, Geschichte des Bistums Breslau, Br 1929; J.H. Beckmann, Melchior yon D., w: Westfälische Lebensbilder, Mn 1930,1 432-451 ; Briefwechsel des Kardinals D. mit Gräfin Ida Hahn--Hahn vor und nach ihrer Konversion, Mn 1931; H. Hoffmann, Kardinal Melchior von D. und die Herzogin Dorothea von Sagan. Ein Briefwechsel, Br 1931; A. Nowacfc, Ungedruckte Briefe von und an Kardinal Melchior von D., Br 1931 ; Gedenkblätter an Kardinal D„ nach archivalischen Quellen, Br 1934; Melchior Kardinal von D. Gedenkschrift, Bocholt 1953; J. GIossner-Gitschner, NDB III 651-652; W. Urban, Zarys dziejów diecezji wrocławskiej, Wr 1962 (passim); J. Negwer, Geschichte des Breslauer Domkapitels in Rahmen der Diözesange-schichte vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, Hi 1964, 66-93; H. Tritz. Fürst-bischof D. Weitere Chronikberichte für Kanonikus Zach in Regensburg, ASKG 24(1966) 232-253; M. Pater, Biskup wrocławski Melchior von D. wobec kwestii języka polskiego na Śląsku, Studia Śląskie 30(1976) 37-57.

Podobne prace

Do góry