Ocena brak

Diagram procesu

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.03.2011

Charakterystyka


Diagram procesu zaliczamy do tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością. Nazywany jest on często schematem przepływów (ang. flowchart) lub algorytmem, jednak jego najpopularniejsza nazwa brzmi schemat blokowy.


Celem stosowania tego narzędzia jakości jest graficzne przedstawienie każdego procesu, czyli sekwencji operacji, procesów jednostkowych i czynności elementarnych oraz relacji między nimi, wchodzących w skład procesu od chwili jego rozpoczęcia do zakończenia jakością... 2008, s. 91.


Przedstawienie ciągu działań w postaci schematu blokowego pozwala lepiej zrozumieć istotę procesu, przy czym ważną rolę odgrywa już sam etap przygotowania schematu, gdyż podczas jego tworzenia odkrywa się w procesie wiele zależności W.Mantura 2002, s. 218. Narzędzie to poza możliwością zrozumienia i analizy przebiegu procesu, przyczynia się przede wszystkim do poprawy jego jakości poprzez uzasadnione korekty i modyfikacje jakością... 2008, s. 91.Diagram procesu ma zastosowanie:

 • do opisu istniejącego procesu,
 • do zaprojektowania nowego procesu,
 • przy projektowaniu ulepszeń,
 • jako narzędzie w analizie procesów,
 • do obrazowania przebiegu procesów w firmie.

Procedura tworzenia diagramu procesu


Etapy tworzenia schematu blokowego:

 1. Nazwanie procesu.
 2. Określenie granic procesu (wejścia/wyjścia).
 3. Zdefiniowanie poszczególnych kroków (operacji) w procesie.
 4. Konstruowanie projektu schematu blokowego w celu przedstawienia procesu (wykorzystanie odpowiednich symboli graficznych, opisanie poszczególnych elementów schematu oraz połączenie elementów graficznych strzałkami wskazującymi kierunek przebiegu).
 5. Dokonanie przeglądu projektu schematu blokowego przy współudziale osób zaangażowanych w proces.
 6. Udoskonalenie schematu blokowego na podstawie wyników przeglądu, jeżeli jest to uzasadnione.
 7. Weryfikacja schematu blokowego względem rzeczywistego procesu.


Ogólny schemat diagramu procesu


W celu uzyskania przejrzystości schematu stosuje się umowne symbole graficzne (Rys. 1.), za pomocą których można prezentować zarówno, proste jak i bardziej skomplikowane procesy zachodzące w organizacji. Każdy schemat blokowy zawsze rozpoczyna się i kończy blokami START i KONIEC, pokazuje kolejność czynności, równoczesność działań, alternatywne omijanie określonych działań w zależności od decyzji oraz kierunek przepływu materiałów i informacji jakością... 2008, s. 91.procesu 1.jpg


Rys. 1. Najczęściej stosowane symbole graficzne


Źródło: Zarządzanie jakością... 2008, s. 90
Przykład praktycznego zastosowania diagramu procesuprocesu 2.jpg


Rys. 2. Schemat blokowy procesu zakupu towaru przez Internet


Źródło: Zarządzanie jakością... 2008, s. 93

Bibliografia

Podobne prace

Do góry