Ocena brak

DIABEŁ

Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012

DIABEŁ, ilustrowane pismo satyr.-humoryst., wyd. 2 razy
w miesiącu w Krakowie 1869-1922. Redaktorami byli: A.
Kleczewski, 1870 L. Maliczak, 1871-74 A. Grynfeld, 1875-78
K. Bartoszewicz, 1879-80 S. Strzeszyński, 1881-91 A. Słomski,
1892-96 E. Borkowski, 1897-1905 A. N o w a k , 1906-21 W.
Borkowski, 1922 W. Babuchowski. W y d a w a n o także dod.
Diablica" i „Diablątko". Kierunek pisma był początkowo
liberalno-demokratyczny, w wystąpieniach antyprus. i antycarskich
nawiązywało często do tradycji patriot., z czasem D.
uwstecznił się, zamieszczając ok. 1905 felietony antysocjalist.,
ok. 1908 także antysemickie. Obiektem ataków pisma był
jednak gł. lojalizm obozu stańczyków, a podczas I wojny świat,
warcholstwo galie, parlamentarzystów i antypol. wypowiedzi
zagr. polityków. Piętnowano także obłudę kleru, bigoterię
i kołtuństwo mieszczan. Zamieszczane w D. (gł. pod pseud.)
wiersze, humoreski, parodie, satyry itp. przepełnione były
aktualnymi wycieczkami pamfletowymi, dziś niezrozumiałymi
bez komentarza. Okresowo współpracowali z pismem m. in.
W. Feldman, Z.L. German, R . Andrusikiewicz, N.F. Żaba, M .
Szyjkowski, J. Bandrowski, J. Ejsmond, T. Czapelski. J e d n y m
z najczynniejszych był K. Bartoszewicz, autor stałych felietonów
Dumania p. Jacentego, Dumania p. Walentego, Wicek-
Socjalik.

Jerzy Kądziela

Podobne prace

Do góry