Ocena brak

DEWIACJE W SPORCIE I JAKIE SĄ ICH PRZYCZYNY

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Przejawiające się w sporcie dewiacje, będące jago wytworem, jak i te wyniesione z innych obszarów życia społecznego, stanowią zagrożenia dla „czystego” i „zdrowego” sportu. Dewiacje działają dezintegrująco na sport, jak i ludzi zajmujących się nim. Tymczasem dewiacje mogą wywoływać zmiany w sporcie, to co kiedyś było dewiacja w międzynarodowym sporcie amatorskim, obecnie staje się norma (przejawy zawodowstwa).

Przemoc w sporcie, chuligaństwo na stadionach i poza nim, zjawiska przestępczości pospolitej w sporcie, doping w sporcie.

Do góry