Ocena brak

DETERMINIZM

Autor /Efrem Dodano /08.08.2012

Pogląd zakładający we wszechświecie uzależnienie stanów późniejszych od wcześniejszych (uprzedniość wyznacza następczość); stanowi podstawę sformułowania teorii fizykalnych, biol., psychol. i socjol., postulujących jednoznaczne przewidywanie zjawisk; w sensie metodol. — zasada wyjaśnienia prawidłowości w zdarzeniach fiz., biol. i psych, w przeciwieństwie do -> przypadkowości; kierunek przeciwstawny -> indeterminizmowi.

Podobne prace

Do góry