Ocena brak

DEPARTAMENT

Autor /Maciej555 Dodano /07.06.2013

Podstawowa jednostka podziału administracyjnego Republiki Francuskiej, a potem Pierwszego Cesarstwa. Podział wprowadzony został uchwałami Konstytuanty z 15 I i 26II 1790. Ówczesną Francję podzielono na 83 departamenty według zasady, że obywatel mieszkający na granicy d. powinien mieć możliwość dotarcia konno do głównego miasta (siedziby prefektury), załatwić tam sprawy i jeszcze tego dnia wrócić do domu. Przyjęto nazwy geograficzne - od rzek, gór i wybrzeży.

Konstytucja z 22 Frimaire’a roku VIII (13 XII 1799) już w 1 art. utrzymała d. jako zasadniczą jednostkę podziału państwa. „Republika Francuska jest jedna i niepodzielna. Jej terytorium europejskie dzieli się na departamenty i okręgi gminne”.

Liczba departamentów stopniowo wzrastała, wraz ze zdobyczami terytorialnymi. Najpierw przyłączono w 1791 papieski Awinion (d. Vaucluse), potem Niceę (Alpes-Maritimes), Sabaudię (Mont-Blanc) i szwąjc. Jurę (Mont-Terrible).

26 IV 1798 dodano d. Genewy, a 30IX 1795 - 9 departamentów dzisiejszej Belgii i Luksemburga. 9 IX 1800 doszły 4 departamenty lewego brzegu Renu, 11 IX 1803 przyłączono 6 departamentów Piemontu (w 1805 ich liczbę zmniejszono do 5), 8 X 1805 dokonano aneksji 3 departamentów Republiki Liguryjskiej, 24 V 1808 - 3 departamentów Toskanii i d. Parmy.

W 1808 Napoleon utworzył w samej Francji nowy d. Tam-et-Garonne z części już istniejących: Lot, Haute-Garonne, Tam, Aveyron, Lot-et-Garonne, Gers i Ariege. 17II1810 przyłączono 2 departamenty z Państwa Kościelnego, 24IV 1810 dodano 10 departamentów Holandii, 13 XII 1810 nastąpiła anek-sja 3 departamentów z płn.-niem. miast hanzeatyc-kich, a także d. utworzonego ze szwąjc. kantonu Valais.

W 1811 w szczytowym momencie rozrostu terytorialnego cesarstwo liczyło 130 departamentów. Do tego dochodziły departamenty, na jakie podzielono niektóre posiadłości kolonialne. 26 I 1812 utworzono departamenty Katalonii mające odrębny status: Bouches-de-l’Ebre (Lerida), Montserrat (Barcelona), Segre (Puycerda), Ter (Gerona).

Podobne prace

Do góry