Ocena brak

DENIS MICHAEL SJ

Autor /Efrem Dodano /07.08.2012

ur. 27 IX 1729 w Schärding (k. Pasawy), zm. 29 IX 1800 w Wiedniu, Wydawca źródeł, poeta.

Poukończeniu jez. gimnazjum w Pasawie, wstąpił 1747 do zakonu w Wiedniu i po studiach filoz.-teol. przyjął 1757 święcenia kapł.; 1760-84 był prof, literatury i wykładowcą bibliografii w Theresianische Adelsakademie, a od 1773 także dyr. Garelische Bibliothek w Wiedniu; 1784 został kustoszem biblioteki cesarskiej.

Opracowując zbiory biblioteczne wydawał ich katalogi, m.in. Die Merkwürdigkeiten der kaiserlichen, königlichen, garelischen öffentlichen Bibliothek am Theresiano (W 1780), Codices manuscripti theologici Blbllothecae Palattnae Vindobo-nensis (I-II, W 1793-1802);

wyniki badań nad najstarszymi drukami wiedeńskimi przedstawił w Wiens Buchdruckergeschichte bis 1560 (W 1782; wersja łac. Bibliotheca Typographica Vindo-bonensis usque ad 1560, W 1782); metodol. zagadnieniami bibliografii zajął się w Einleitung In die Bücherkunde (I-II, W 1777--78.1795-963).

Wydał także Augustyna Sermones inediti (W 1792) oraz Denkmale der christlichen Glaubens- und Sittenlehre aus allen Jahrhunderten gewählt und übersetzt (I-III, W 1795-96,18302). Popularyzował niem. poetów i napisał wiele rei. pieśni i hymnów. Niesłusznie posądzano go o przynależność do masonerii.

 

J. Stoeger. Scriptores provinciae austriacae Socletatis Jesu, W 1856. 55-59; Sommervogel II 1907-1928; Koch JL 386-387; A. Lanz, ECat IV 1432; W. Bietak, NDB III 598-599; A. Fischer-Colbrie, Michael D. Ein Bild seines Lebens und Schaffens, w: Michael D. Im schweigenden Tale des Mondes, W 1958, 5-26; H.C. Sasse, Michael D. the Bard as Hymnographer, German Life and Letters 18(1964-65) 50-59.

Podobne prace

Do góry