Ocena brak

DENATURACJA

Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013

Pozbawienie białek aktywności biologicznej poprzez zaburzenie ich II, III i IV - rzędowej struktury przestrzennej.

Proces dena-turacji polega na utracie specyficznej organizacji przestrzennej łańcuchów poiipeptydowych (natyw-nej struktury białek), ich „rozwinięciu się" i przyjęciu ułożenia o zupełnie przypadkowym charakterze (tzw. kłębka statystycznego), co wiąże się ze zmianą cech fizykochemicznych białka i utratą jego biologicznych właściwości.

Może on zajść pod wpływem różnych czynników: wysokiej temperatury (np. białko jaja kurzego po ugotowaniu, pieczone mięso) lub ciśnienia, ™iązków utleniających, kwasów lub zasad, promieniowania ultrafioletowego (UV), czy niedoboru wody w środowisku.

Zasadniczo denaturacja jest procesem nieodwracalnym, chociaż zdarzają się wyjątki od tej reguły. W przypadku małych cząsteczek białek możliwy jest, poprzez powolne przywracanie warunków sprzed denaturacji, np. niższej temperatury, powrót do dawnej struktury przestrzennej. Proces taki, odwrotny do denaturacji, nazywamy renaturacją.

Podobne prace

Do góry