Ocena brak

DEMS - organizacja

Autor /aniol Dodano /22.02.2011

Skrót nazwy angielskiej organizacji Defensively Equipped Merchant Ship (Obronnie Wyposażony Statek Handlowy), zajmującej się zaopa­trywaniem statków handlowych w uzbrojenie, przerzucaniem i ob­sługą tegoż uzbrojenia. Od początku wojny do marca 1941 r. wyposażo­no 4431 alianckich statków, które mogły bronić się przed atakami nawodnymi U-bootów. Zmusiło to dowódców niemieckich okrętów podwodnych do zarzucenia taktyki atakowania w wynurzeniu bezbron­nych dotąd jednostek. W grudniu 1941 r. podobną organizację utwo­rzyli Amerykanie.

Podobne prace

Do góry