Ocena brak

Demencja

Autor /kredka Dodano /24.04.2014

Demencja (otępienie) nie jest samodzielną jednostką chorobową, lecz sformułowaną na międzynarodowym forum definicją operacyjną (klucz diagnostyczny według DSM-III-R). Aby postawić rozpoznanie otępienia musi być spełnione kryterium uogólnionej degradacji intelektualnej, połączonej z utratą zdolności do aktywności zawodowej i/lub społecznej, zaburzeniem postrzegania znacznego stopnia i co najmniej jednym innym deficytem neuropsychologicznym. Wyraźnie zmniejszony napęd, akineza oraz ciężka depresja mogą naśladować objawy otępienia; w przeciwieństwie do prawdziwego otępienia, objawy tej „pseu-dodemnecji" poddają się leczeniu. Również objawy psychiczne będące efektem działania ubocznego farmakoterapii choroby Parkinsona (rozdział 3.3.2) są fałszywie przypisywane demencji. Częstość występowania prawdziwego otępienia u pacjentów z chorobą Parkinsona szacuje się na 15-20 %. Rozwój otępienia ma miejsce częściej u starszych pacjentów. Do jakiego stopnia chodzi tu o zbieżność występowania dwóch częstszych chorób wieku starczego, nie zostało jeszcze wyjaśnione (rozdział 2.9.3). Jednakże otępienie może też wystąpić u młodszych pacjentów, po względnie krótszym czasie trwania choroby, to znaczy w ciągu kilku lat. Jest oczywiste, że obecność otępienia u tych chorych stwarza poważne problemy w opiece i pielęgnacji.

Podobne prace

Do góry