Ocena brak

Delegacja władzy

Autor /ignacy Dodano /24.03.2011

Jest to proces, w wyniku, którego kierownik powierza innym część swych obowiązków i uprawnień (w literaturze często przyjmuje się, że delegacja to takie przekazanie odpowiedzialności i uprawnień, które ma charakter jedynie czasowy, zazwyczaj dotyczy określonego zadania; jest to przekazanie uprawnień konkretnej osobie).Teoretycznie proces delegowania uprawnień obejmuje trzy kroki:

  • przydzielenie obowiązków,

  • przyznanie uprawnień,

  • stworzenie odpowiedzialności za wyniki.

Aby delegacja uprawnień była efektywna, powinny być zachowane następujące zasady:

  • zakres odpowiedzialności powinien pokrywać się z zakresem uprawnień decyzyjnych,

  • powinna istnieć jasność, co do tego, kto komu i co deleguje (hierarchia),

  • zawsze należy zachowywać zasadę jedności rozkazodawstwa,

  • warto zawczasu zastanowić się nad systemem kontroli - jakie będą zasady rozliczenia podwładnego, jakie zastosujemy kryteria efektywności.

Podobne prace

Do góry