Ocena brak

DEIZM

Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012

DEIZM (łac. deus = Bóg)

Powstała w związku z rozwojem nowożytnego mechanistycznego przyrodoznawstwa (—> mechanicyzm) koncepcja filozoficzna głosząca, iż po stworzeniu świata bądź (w wersji bardziej radykalnej) po ustanowieniu praw umożliwiają­cych samodzielny rozwój istniejącej wespół z nim materii, Bóg nie ingeru­ję w bieg przyrody ani w ludzkie ży­cie. Także, przeciwstawiający się chrześcijańskiemu —> teizmowi, nurt filozoficzny i światopoglądowy zapo­czątkowany przez, pozostającego pod wpływem kartezjańskiego -» racjo­nalizmu, Herberta z Cherbury i rozwi­jający się w XVII i XVIII w. w Anglii (m.in. Blount, Toland, Woolston, Collins, S.J. Bolingbroke), a od po­łowy XVIII w. także we Francji (Voltaire, —> encyklopedyści). Deiści odrzucali —> objawienie bądź ogra­niczali jego treść do prawd zgodnych z rozumem, stąd wiarę w -> opatrz­ność, boskość Chrystusa i cuda uwa­żali za zabobony. Głosili także prymat moralności względem religii.

Podobne prace

Do góry