Ocena brak

Deformacja punktów rastrowych

Autor /gregory Dodano /04.12.2013

Pojęcie wydłużanie określa deformację punktów rastrowych, występującą podczas drukowania w wyniku poślizgu w strefie nacisku obciągu offsetowego względem formy drukowej i/luli zadrukowywanego arkusza. W rezultacie okrągły punkt przybiera kształt owalny. Wydłużanie w kierunku drukowania nazywa się wydłużaniem obwodowym, zaś w kierunku poprzecznym do niego - bocznym. Jeżeli nastąpią oba wydłużania równocześnie, to powstaje wydłużanie skośne.

Podobne prace

Do góry