Ocena brak

Definicje - Zagadnienia - Psychologia społeczna, wpływ społeczny, facylitacja społeczna, zachamowanie społeczne, samospełniające się proroctwo, poznanie społeczne, schematy, konformizm, informacyjny wpływ społeczny, normy społeczne

Autor /minysoopsic Dodano /29.06.2006

I. Czym jest psychologia społeczna?
Definicja psychologii społecznej:
Jest to nauka badająca sposoby, w jakie na ludzkie myśli, uczucia i zachowania wpływa rzeczywista lub wyobrażona obecność innych.
Bezpośrednie próby wywarcia wpływu na zachowania ludzi stanowią główny przedmiot zainteresowań psychologii społecznej.
Nie tylko nasze zachowanie lecz również nasze myśli i uczucia są spowodowane przez innych, wpływ społeczny przybiera wiele form.
Nawet, kiedy ludzie nie są fizycznie obecni pośród nas ciągle wywierają swój wpływ.
Psychologia społeczna bada to jak i dlaczego nasze myśli, uczucia i zachowania są kształtowane przez zewnętrzne środowiska społeczne i co się dzieje gdy jedno z tych oddziaływań pozostajew konflikcie z innym np. młodzi ludzie rozpoczynający naukę stoją przed wyborem (dylematem) czy słuchać racji rodziców czy przekonań innych (rówieśnicy, nauczyciele). Gdy tak się stanie, jak ja sobie z tym poradzę?

II. Jakie są przejawy i mechanizmy wpływu społecznego?
1. Wpływ społeczny - jest to jakakolwiek zmiana wywołana rzeczywistą, bądź wyobrażoną obecnością innych ludzi.
2. Wpływ obecności innych ludzi (przejawy, mechanizmy).
a) facylitacja społeczna - jest to napięcie wynikające z obecności innych osób i możliwości oceny naszego działania, czego rezultatem jest lepsze wykonanie zadań opanowanych lecz gorsze wykonanie zadań, których dopiero się uczymy.
b) zachamowanie społeczne - spowolnienie uczenia się, obniżenie poziomu wykonywania zadań w obecności innych, którzy są obecni przy wykonywaniu zadania.
3. Mechanizm facylitacji społecznej:
obecność innych --> pobudzenie --> aktywacja reakcji dominującej --> *gorsze wykonywanie zadań złożonych, nowych *lepsze wykonywanie zadań prostych, znanych.
4. Źródła konfliktów facylitacji i zachamowania społecznego:
- skupienie uwagi na wykonywanym zadaniu
- zwracanie uwagi na innych, którzy są obecni przy wykonywanych zadaniach
facylitacja - przykład - biegi przełajowe, wydawanie książek z wydawnictwa
zachamowanie - przykład - wystąpienie publiczne (recytacjawiersza itp.)
5. Samospełniające się proroctwo:
Jest to zjawisko, które polega na tym, że określone oczekiwania w stosunku do innych osób, samych z siebie lub przyszłych zdarzeń wpływają na zachowanie innych, bądź nas samych, co powoduje spełnienie oczekiwań.
Samospełniające się proroctwo jest zjawiskiem nieświadomym i pojawia się w sposób mimowolny.
Ludzie mają określone oczekiwania dotyczące tej osoby, wpływa na ich postępowanie względem tej osoby.

III. Poznanie społeczne - w jaki sposób myślimyo świecie społecznym.
1. Poznanie społeczne - sposób, w jaki ludzie myślą o sobie samych, świecie społecznym, czyli jak selekcjonują, interpretują, zapamiętują i wykorzystują informację społeczną w wydawaniu sądów i podejmowaniu decyzji.
2.

Podobne prace

Do góry