Ocena brak

Definicja i cechy charakterystyczne małych firm.

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Firma to zespół środków - rzeczy i praw majątkowych, zorganizowany w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Pojęcie „małej firmy” jest umowne i zależy od stopnia rozwoju gospodarczego państwa. Kryteriami wyróżniającymi małe firmy są:

 • zatrudnienie - umownie do 50 osób, lecz przy dużych różnicach branżowych (2-200 osób)

 • koncentracja geograficzna działalności

 • brak dominującej pozycji na rynku

 • duże zaangażowanie kapitału własnego, ograniczone zewnętrzne możliwości finansowania

 • skoncentrowana władza, płaska struktura organizacji.

Tradycyjne sfery działania małych firm:
 • usługi (gastronomiczne, hotelarskie, lekarskie, konsultingowe, bankowe)

 • handel

 • transport

 • budownictwo

 • akwizycja

 • prostytucja

Znaczenie małych firm w gospodarce.
 • wzmacniają konkurencję i system rynkowy gospodarki

 • reagują najszybciej na drobne zmiany popytowe

 • posiadają zdolność eliminowania luk podażowych

 • są bardzo dużym i rozwijającym się rynkiem pracy

 • odgrywają dużą rolę w rozwoju i wdrażaniu innowacji

 • wzmacniają eksport

 • jako pierwsze potrafią wyjść z kryzysu gospodarczego.

Zagrożenia rozwoju małych firm.
 • trudny dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania (wysokie stopy procentowe, gwarancje)

 • brak wyspecjalizowanych instytucji udzielających gwarancje kredytowe małym firmom

 • brak kredytów długoterminowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

 • brak pracowników bankowych potrafiących trafnie ocenić stopień ryzyka kredytobiorcy

 • wysokie podatki i stawki ubezpieczeniowe

 • zmiany prawne (np. wprowadzenie koncesji)

Sposoby pomocy małym firmom.
 • udostępnienie małym firmom przed wejściem na rynek nieoprocentowanego venture capital

 • wskazywanie metod i środków usprawniających zarządzanie (system monitoringu finansowego)

 • pomoc w zakresie organizacji marketingu i sieci sprzedaży

 • pomoc innowacyjna, dobór kadr, właściwe techniki wspomagania komputerowego

 • programy finansowej pomocy rządowej (inkubatory przedsiębiorczości)

 • pożyczki na rekonstrukcję małych firm

 • preferencje kredytowe i w systemie podatkowym

 • subwencje i ulgi inwestycyjne

 • regionalne fundusze wspierania małego biznesu

 • izby przemysłowo-handlowe, izby gospodarcze, agencje rozwoju regionalnego.

Podobne prace

Do góry