Ocena brak

Definicja elity

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

 • M. Żmigrodzki: Wyodrębniona, niekoniecznie w sposób sformalizowany, grupa przywódcza, stanowiąca wzór dla reszty społeczeństwa, kierująca jego życiem i określająca lub przynajmniej wpływająca na kierunek jego rozwoju; może być usytuowana w różnych segmentach struktury społecznej i niekoniecznie w oficjalnym establishmencie; szczególne znaczenie ma elita polityczna i kulturalna

 • Eligere: dokonywać wyboru elita to wybrańcy spośród grupy ludzi

 • D.G. MacRae: idea jest prosta, ale niełatwa do zdefiniowania

 • Wybrana grupa ludzi, śmietanka społeczności,

 • Termin używany do określania wyraźnie potężnej grupy ludzi, skutecznej, wykwalifikowanej, uprzywilejowanej, lepszej

 • 2 kierunki definiowania:

  1. Wskazanie na osoby najlepsze w danej dziedzinie (ekonomiczne, sportowe, naukowe, artystyczne) np. V. Pareto

  2. Utożsamianie elity ze zjawiskiem władzy politycznej (elita władzy, rządząca, polityczna)

 • Bauman:

  1. Potocznie: zespół jednostek wyróżniających się z otoczenia pod względem uznanym w danej zbiorowości za wartościowy, ceniony; pejoratywnie: odgradzające się od ogółu w poczuciu faktycznej lub domniemanej wyższości

  2. Socjologicznie: zespół ludzi posiadających autorytet, najbardziej wpływowa, z najwyższymi kwalifikacjami i możliwością ich wykorzystania (czyli spełnia kryteria prestiżu, kwalifikacji i władzy)

  3. Większość definicji uwzględnia te trzy kryteria jako obowiązkowe. Czasem dodają jeszcze stabilność, genezę, przywództwo, liczebność (niewielka), ekskluzywność (niedostępność dla mas), posiadanie dóbr specjalnie cenionych w społeczności, dominację i wyższość

Podobne prace

Do góry