Ocena brak

DECYZJE PAPIESKIE

Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012

Akty dotyczące doktryny wiary lub dyscypliny kośc. wydawane osobiście przez -» papieża (na mocy przysługującej mu najwyższej władzy w Kościele), albo za pośrednictwem odpowiedniej dykasterii Kurii rzym., po uprzedniej aprobacie papieża.

D.p. nie można zaskarżać do jakiejkolwiek władzy (KPK kan. 1556), choć można zwrócić się o ponowne ich rozpatrzenie do papieża (por. -> akty Stolicy Apostolskiej).

Podobne prace

Do góry