Ocena brak

Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państw dla przedsiębiorców

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Komisja Europejska sprawuje kontrolę nad przyznawaniem pomocy przedsiębiorcom przez państwa członkowskie. Komisja Europejska ocenia czy proponowane środki pomocy mogą być stosowane.

Z traktatu wynika że w ramach funduszy strukturalnych może być stosowana pomoc publiczna przeznaczona na rozwój regionów o dużym bezrobociu i niskim poziomie życia, a także na ułatwienie realizacji niektórych działań gospodarczych jeżeli pomoc ta nie zakłuci wymiany handlowej w ramach jednolitego rynku.

Podobne prace

Do góry