Ocena brak

de LA VALETTE Emilie Louise de Beauharnais

Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012

1780-1855, Córka markiza de Beauharnais, siostrzenica cesarzowej Józeiiny. Gdy zalecał się do niej Ludwik, brat Napoleona I, ten wydał ją za swego adiutanta, hrabiego de la Valette, i mianował go naczelnym dyrektorem poczt; odwołany ze stanowiska w 1814, otrzymał wyrok śmierci za ponowne objęcie swych funkcji w czasie Stu Dni (zob. Sto). Mimo że surowy wyrok oburzył opinię publ., Ludwik XVIII nie chciał skorzystać z prawa łaski; pozwolił jednak na odwiedziny żony i córki w więzieniu, w przeddzień stracenia.

Pani de La Valette ubrała w swoje suknie męża, który wyszedł, roniąc łzy w chusteczkę, podtrzymywany przez córkę. Strażnik, wróciwszy do celi, znalazł tam hrabinę, która go pochwyciła i trzymała ze wszystkich sił, aby opóźnić pościg; uciekinier ukrywał się na poddaszu Luwru, po czym udało mu się zbiec do Bawarii.

Usłyszawszy o wydarzeniu, król spokojnie stwierdził: „Pani de la Valette spełniła swój obowiązek." Hrabia mógł wrócić do kraju po pięciu łatach, ale jego żona dostała tymczasem pomieszania zmysłów.

Podobne prace

Do góry