Ocena brak

DAWKA POLEWU

Autor /bobert Dodano /28.02.2013

DAWKA POLEWU — ilość (daw ka) wody doprowadzonapodczas jednego nawodnienia przypadającana 1 ha gruntu; suma dawek doprowadzonapodczas sezonu wegetacyjnego nazywa sięn o r mą n a w o d n i e n i a . D aw ka polewui zapas wody znajdującej się w glebie nie powinnyprzekraczać granicznej pojemności wodnej gleby,w przeciwnym razie nadm iar wody nie wykorzystanyprzez rośliny zasili wodę gruntową lub spłynieaosKci rowów. Przy niektórych systemach nawadniania,zwłaszcza przy nawadnianiu zalewowym.ilość wody doprowadzonej na nawadniana — ilość (daw ka) wody doprowadzonapodczas jednego nawodnienia przypadającana 1 ha gruntu; suma dawek doprowadzonapodczas sezonu wegetacyjnego nazywa sięn o r mą n a w o d n i e n i a . D aw ka polewui zapas wody znajdującej się w glebie nie powinnyprzekraczać granicznej pojemności wodnej gleby,w przeciwnym razie nadm iar wody nie wykorzystanyprzez rośliny zasili wodę gruntową lub spłynieaosKci rowów. Przy niektórych systemach nawadniania,zwłaszcza przy nawadnianiu zalewowym.ilość wody doprowadzonej na nawadniana

Podobne prace

Do góry