Ocena brak

Dawka pokarmowa

Autor /Halina Dodano /18.03.2013

Dobowa ilość pasz przeznaczonychdla jednego zwierzęcia lub grupyzwierząt w jednostce czasu. Prawidłowo ułożona d.p. powinna odpowiadać następującymwymaganiom:

1) wartością pokarmową odpowiadaćnormie żywienia;

2) składać się z różnorodnychpasz;

3) w jej skład powinnywchodzić te pasze, które są najodpowiedniejszedla danego zwierzęcia i jego produkcji, a przy tym zabezpieczają opłacalność żywienia.

Do prawidłowego normowania żywienia potrzebnajest znajomość wartości pokarmowejaktualnie posiadanych pasz (ilość jednostekowsianych i białka podano w książce Normy żywienia zwierząt gospodarskich).

Podobne prace

Do góry