Ocena brak

DAWIDOWA Jadwiga (1864 - 1910)

Autor /Leoncjusz Dodano /20.11.2012

Siłaczka

Polska działaczka oświatowa o radykalnych poglądach. Zgromadziła wokół siebie
grono piszącej, postępowej młodzieży. Walczyła o równouprawnienie kobiet,
zwłaszcza o dostęp na wyższe uczelnie. Mając zaledwie dwadzieścia jeden lat,
zaczęła organizować tajne wyższe kursy naukowe dla kobiet.

Prowadziła je przez
dwadzieścia lat. Wraz z mężem redagowała tygodniki: "Głos", "Przegląd Społeczny" i
"Społeczeństwo", w których pojawiały się artykuły krytyczne dotyczące szkolnictwa
żeńskiego. Przyczyniła się do założenia Czytelni dzieł naukowych w Warszawie,
która stała się początkiem bibliotek publicznych.

Ze względu na swe postępowe i
patriotyczne poglądy utraciła pracę nauczycielki. Prześladowana przez władze
carskie, pozbawiona środków do życia, popełniła samobójstwo.

Podobne prace

Do góry