Ocena brak

DAWID WINCENTY

Autor /Agasi Dodano /16.02.2012

DAWID WINCENTY, ur. 1816 w Szczebrzeszynie, zm. 15 III
1897 w Warszawie, ojciec Jana Władysława, dydaktyk, redaktor,
poeta. Po studiach filol. w Petersburgu 1837—41 (debiut:
wiersze w Niezabudce 1840) był nauczycielem w Suwałkach
i Lublinie; aresztowany za kontakty ze Stow. Ludu Pol., przebywał
jako żołnierz ros. na Kaukazie 1845-53. Po powrocie był
m. in. red. gazet lub. i 1883 m „Wędrowca". Prócz prac
z zakresu metodyki początkowego nauczania (m. in. kilkakrotnie
wznów, gramatyka 1858) ogłosił m. in. rozprawę teoret.lit.
zależną od estetyków niem. (Niezabudka 1841, Gwiazda
1849), powieść poet. Tehe, czyli Zburzenie aułu Dubby (1860)
i wspomnienia kaukaskie (w czasopismach 1854-55, 1878,
1896).

Zbiór poetów 2.
PSB 4 (T. Turkowski); J.W. DAWID W.D., „Przegl. Pedag." 1897 nr
7; zob. też kaukaska grupa poetów.
Mieczysław Inglot

Podobne prace

Do góry