Ocena brak

DAUNTLESS SBD/A-24, Douglas - samolot

Autor /diabel Dodano /22.02.2011

Produkcja amerykańskiego bom­bowca nurkującego SBD-1, przysto­sowanego do startów z lotniskow­ców, rozpoczęła się w 1940 r.

Napędzany był silnikiem Wright R-l820-32 o mocy 950 KM i uzbro­jony w dwa najcięższe karabiny maszynowe kal. 12,7 mm, strzelają­ce do przodu samolotu oraz jeden ruchomy karabin maszynowy kal . 7,62 mm (0,3 cala), obsługiwany przez strzelca-radiotelegrafistę. Sa ­moloty te dostarczane były oddzia­łom US Marinę Corps. SBD-2, przeznaczony dla marynarki wojennej, był bardzo podobny. Do ­dano jednak 4 zbiorniki paliwowe i zdemontowano jeden z najcięż­szych karabinów maszynowych. Samoloty w tej wersji rozpoczę­ły służbę na pokładach okrętów *'Enterprise i *Lexington w drugiej połowie 1941 r. W grudniu 1941 r. standardowym samolotem amery­kańskiej floty stał się SBD-3 z silni­kiem Wright R-l820-52 o mocy 1000 KM.

W jego kadłubie zamon­towano płyty pancerne chroniące pi­lota, pancerne szkło kabiny oraz zbiorniki samouszczelniające się, a także dodatkowy ruchomy karabin maszynowy. SBD-4 od SBD-3 różnił się tylko 24-woltową instalacją elektryczną wprowadzoną w miejsce dotych­czasowej, 12-woltowej. SBD-5 był napędzany silnikiem Wright R-l820-60 o mocy 1200 KM. Uzbrojenie uległo drobnym zmianom polegającym na zainstalo­waniu innych celowników i zwięk­szeniu ilości amunicji do karabinów maszynowych. Na pokładzie samo­lotu zamontowano radar ASY.

Podobne prace

Do góry