Ocena brak

Darwin Charles Robert (1809 – 1882)

Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011

Przyrodnik angielski. Jego ojciec i dziadek byli lekarzami. Zgodnie z rodzinną tradycją w 1825 Darwin rozpoczął studia medyczne w Edynburgu, ale po 2 latach porzucił je i przeniósł się na studia teologiczne w uniwersytecie w Cambridge. Równocześnie uczęszczał na wykłady biologii i geologii, rozwijając swoje przejawiane od dzieciństwa zainteresowania przyrodnicze.

Wielką okazję do pogłębiania wiedzy przyrodniczej i podjęcia samodzielnych badań stwarzała przygotowywana przez brytyjską admiralicję podróż hydrograficzna dookoła świata, mająca na celu dokonanie naukowego opisu mórz. Darwin znalazł się wśród jej uczestników. W podróż, trwającą 5 lat, statek “Beagle” wypłynął w 1831. Uczestnicząc w wyprawie młody Darwin zebrał bogate zbiory zoologiczne, botaniczne i geologiczne; dokonał kilku odkryć, m. in. kopalnych szczątków mastadonta (wymarłego ssaka podobnego do słonia), wymarłych małżów i szczerbaków; zwrócił uwagę na różnice występujące między zwierzętami żyjącymi na kontynencie amerykańskim i na odległych od kontynentu o 1000 km wyspach Galapagos.

Zebrany materiał posłużył mu do podważenia katastroficznej teorii przeobrażeń życia na Ziemi, której przedtem był zwolennikiem, i opracowania teorii ewolucji, wg której nowe gatunki roślin i zwierząt mogą powstawać drogą doboru naturalnego. Rzecz polegała na tym, że w obrębie gatunku poszczególne osobniki różnią się pewnymi cechami. W toczącej się między nimi walce o byt większe szansę przetrwania mają te, które wykazują cechy ułatwiające życie w określonych warunkach. Przekazywanie tych korzystnych cech potomstwu powoduje, że w końcu obdarzone nimi osobniki biorą górę nad innymi, a gatunek ulega wyraźnej zmianie. Streszczenie tej teorii Darwin ogłosił w 1842. Rozwinął ją w obszernym dziele wydanym w 1859 pt. O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt.

Książka wywołała olbrzymie zainteresowanie i cały jej pierwszy nakład w liczbie 1250 egz. został sprzedany w ciągu jednego dnia. Jej pierwsze wydanie polskie ukazało się w 1884. W 1842 Darwin zamieszkał w swojej posiadłości Down pod Londynem i tam do końca życia prowadził dalsze badania przyrodnicze. Kolejnymi jego pracami były m.in.: O zmienności roślin i zwierząt w stanie udomowienia; O pochodzeniu człowieka; O doborze płciowym.

Do góry