Ocena brak

DANIEL WIĘZIEŃ, Daniil Zatocznik

Autor /Irydion Dodano /06.08.2012

Domniemany autor utworu z XII-XJII w. zachowanego w 2 wersjach — Słowo lub Posianie Danila Zatocznika oraz Molenije D. Zatocznika; imię D. występuje w latopisie z XIV w., gdzie jest wymieniony jako więzień (1378) prawdopodobnie w wyniku utożsamienia D. — autora Słowa z D. więźniem.

Kolejność chronologiczna obu wersji do dziś budzi spory; przeważa jednak opinia, że wersją starszą, odzwierciedlającą pierwotny tekst, jest Słowo, natomiast wersja młodsza — Molenije jest przeróbką z XIII w.

W Słowie autor żali się na swój los i błaga o pomoc księcia Jarosława Wsiewłodowicza jako pokrzywdzony przez możnych; wyraził to w formie listu-petycji w oryginalnym kształcie stylistycznym, posługując się elementami charakterystycznymi dla staroruskiej literatury gnomicznej ; używa wielu przysłów i przypowieści oraz cytatów z Biblii.

Druga wersja (Molenije) nawiązuje do najazdów tatarskich, apeluje o obronę wiary i ojczyzny; po raz pierwszy w piśmiennictwie staroruskim pojawiły się w niej ataki na mnichów. Imię D. weszło do ruskich przysłów, bajek i bylin.

Teksty wydano w Pamiatniki driewnierusskoj litieratury III (Le 1932) i Trudy otálela driewnierusskoj litieratury (X i XII, Mwa 1954-56).

 

J. Szlapkin, Słowo D. Zatocznika, Ptb 1889; N. Diaszczenko, O „Molenii" D. Zatocznika, Ptb 1896; W.M. Istrin, Bylli D. Zatocznik diejstwitielno za-toczen, Odessa 1902; P.P. Mindalew, „Molenije" D. Zatocznika i swiazannyje s nim pamiatniki. Kazań 1914; N. Gudzij, Istorija driewniej russkoj litieratury, Mwa 1945, 184-193; tenże, Istorija russkoj litieratury, Mwa 1946, II 35-45; B.A. Romanow, Ludi i nrawy driewniej Rusi, Le 1947, 17-46; D. Tschiżewskij, Geschichte der allrussischen Literatur im 11., 12. und 13. Jahrhundert, F 1948, 374-381; N.K. Gudzij, Geschichte der russischen Literatur 11.-17. Jahrhundert, Hl 1959, 205-217; W. Jakubowski, Literatura rosyjska, Wwa 1970, I 68-71.

Podobne prace

Do góry