Ocena brak

DANEK WINCENTY

Autor /Agasi Dodano /16.02.2012

DANEK WINCENTY, ur. 8 X 1907 w Krzeszowicach pod
Chrzanowem, zm. 17 VIII 1976 w Krakowie, historyk literatury,
pedagog. W 1926-30 studiował na UJ, nast. pracował jako
nauczyciel gimn.; w czasie okupacji niem. czynny w tajnym
nauczaniu. Od 1951 wykładowca W S P w Krakowie (1956-70
rektor), 1954 habilitowany, od 1960 prof. tej uczelni. Od 1960
red. nacz. -» „Ruchu Lit.", 1975 został przew. rady nauk. IBL
PAN. Zasłużony badacz życia i twórczości Kraszewskiego,
ogłosił studia: Publicystyka Józefa Ignacego Kraszewskiego
wiatach 1859-1872(1957), Powieści historyczne Kraszewskiego
(1966), Matejko i Kraszewski. Dwie koncepcje dziejów
Polski (1969), zbiór Pisarz wciąż żywy (1969) zawierający
rozprawy z 1956-66 (m.in. O małżeństwie powieści z historią),
wreszcie pracę o zakroju monogr. Józef Ignacy Kraszewski.
Zarys biografii (1976), poprzedzoną d w o m a ujęciami popularnymi
wyd. w seriach Bibl. „Polonistyki" (1962) i Profile (1973);
ponadto liczne prace edytorskie, m.in. komentowane wydania
wielu powieści pisarza, jego pamiętników (1972) i korespondencji.
Zajmował się też Dygasińskim (rozprawa Poglądy
pedagogiczne Adolfa Dygasińskiego 1954, edycja jego Pism
pedagogicznych 1951).

CZ. KŁAK W.D. - nauczyciel i uczony, Roczn. Nauk.-Dydakt. W S P
Rzesz. Filologia Poł. Prace Hist.lit. 10 (1976); S. BURKOT Wokół
Kraszewskiego. Działalność naukowa W.D., „Ruch Lit." 1977 nr 1; J.
PŁOSZAJ Pamięci W.D., „Przegl. Hum." 1978 z. 2.

Podobne prace

Do góry