Ocena brak

DACH SIMON

Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012

ur. 29 VII 1605 w Kłajpedzie, zm. 15 IV 1659 w Królewcu, Niem. poeta.

Po studiach w Wittenberdze, Magdeburgu i na uniw. w Królewcu został tu 1639 prof, poezji; jako czołowy przedstawiciel Królewieckiego Koła Poetów zdobył popularność pieśniami rei., które śpiewa się w kościołach protest, (np. Der Mensch hat nichts so eigen);

wyróżniały się one naturalnością formy w ówczesnej napuszonej liryce barokowej ; utrzymane w tonie melancholijnej zadumy nad przemijaniem i znikomością świata, zawierają jednocześnie treści konsolacyjne.

D. był też autorem popularnych pieśni świeckich, prostych w wyrażaniu zwykłych ludzkich uczuć i zachwytów nad pięknem przyrody oraz sztuki poświęconej królowi Władysławowi IV Wazie pt. Cleomedes (1635). Dzieła D. wydano pt. Gedichte (I-IV, Kgb 1936-38).

 

B. Nick, Das NaturgefUhl bel Simon D., Greifswald 1911; H. Bretzke, Simon D. dramatische Spiele, Kgb 1922; W. Flemming, NDB III 464-465; BBKL 11189-1191.

Podobne prace

Do góry