Ocena brak

DĄBROWSKI WITOLD

Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012

DĄBROWSKI WITOLD, ur. 26 IX 1933 w Pruszkowie, zm. 10 V 1978 w Warszawie, poeta, tłumacz, publicysta. W czasie studiów polonist. na UW (1951-55) współzałożyciel (1954) Studenckiego Teatru Satyryków (STS), autor tekstów piosenek poet. i satyr, (przedr. w wyborze Myślenie ma kolosalną przyszłość 1957); czł. zespołu red. tygodnika „Po prostu" (1955-56 kier. działu kult.), red. nacz. dwutygodnika „Współczesność" (1960-61). Uprawiał zarówno lirykę obywatelską, w której dąwał wyraz nadziejom i rozczarowaniom ideowym swego pokolenia, jak osobistą, o charakterze nastrojowo-refleksyjnym. Ogłosił zbiory wierszy Rocznik 1933 (1959), Koncert hebanowy(1966), Ognicha (1971), Arrasowanie (1976); ponadto wyd. pośmiertnie Portret trumienny (1982) i Poezje wybrane (1983, wstęp A. Mandaliana). Tłumacz ros. poezji (m. in. A. Achmatowa, N. Gumilow, O. Mandelsztam, B. Okudżawa, B. Słucki, A. Twardowski) i prozy (gł. M. Bułhakowa, m. in. powieści Mistrz i Małgorzata 1969), opracował z A. Mandalianem i W. Woroszylskim antologie Symboliści i akmeiści rosyjscy (1971) i Antologia nowoczesnej poezji rosyjskiej 1880-1967 (1971). Za twórczość przekł. otrzymał 1977 nagrodę pol. Pen Clubu.

Podobne prace

Do góry