Ocena brak

DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKA

Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012

Parafia w dekanacie ba-bimojskim w diec. gorzowskiej, ośrodek pol. ruchu narodowego.

Drewniany kościół św. Jakuba wzniesiony prawdopodobnie ok. 1400 z fundacji Garczyńskich ze Zbąszynia uległ zniszczeniu; przy nowym, również drewnianym, zbudowanym przed 1459 przez Stanisława Zbąskiego, erygowano 1459 parafię; po pożarze w poł. XVII w. wzniesiono 1660 murowany, barokowy kościół par. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Jakuba z drewnianą dzwonnicą obok kościoła ; w kaplicy św. Anny jest barokowy ołtarz z obrazem Patronki; 1640-82 istniała tu również szkoła parafialna.

D. była ważnym ośrodkiem pol. ruchu nar.; przy par. działały stowarzyszenia i związki kat., m.in. od 1905 Tow. Robotników Pol.-Kat., od 1910 Pol.-Kat. Towarzystwa Młodzieży, a od 1912 Pol. Chór Kośc, a później m.in. oddział Związku Polaków w Niemczech, Pol. Towarzystwo Szkolne, Tow. Młodzieży Pol. i Tow. Śpiewu im. św. Cecylii; przywódcą ludności pol. w walce z germanizacją był do 1923 prob. J.T. -» Braun, a później Jan Budych (1885-1945); rzecznikiem interesów parafian pol. stał się Niemiec ks. L. -> Binder; 1937 L. Kasprzak zorganizował 300-osobową pielgrzymkę do Częstochowy; dzięki patriotyzmowi i przywiązaniu do katolicyzmu Polacy zachowali swą narodowość wraz z tradycjami lud. i kulturowymi.

W archiwum par. zachowały się dokumenty łac. i pol. od 1459.

 

J. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych [...] w dawnej diecezji poznańskiej, Pz 1859, II 354-355; Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Regierungsbezirks Posen, B 1896, III 105; J. Kohte, Übersicht der Kunstgeschichte der Provinz Posen, B 1898, 105-106; F. Westphahl, Die apostolische Administratur Schneidemühl, Schneidemühl 1928 (passim); W. Lemiesz, O. pod okiem hitlerowskiego żandarma, Pz 1959; Nowacki DAP II 457; M. Zientara-Malewska, Płonące krzaki nad Obrą, Wwa 1961, 174-180; Leksykon Polactwa w Niemczech, Wwa 1973, 139; S. Kowalski, Zabytki środkowego nadodrza. Zielona Góra 1976, 60.

Podobne prace

Do góry