Ocena brak

DĄBROWA TARNOWSKA

Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012

Parafia i dekanat w diecezji tarnowskiej. Wieś wzmiankowana w 1. poł. XIV w., prawa miejskie otrzymała prawdopodobnie 1698; od XIV do 1. poł. XVII w. była własnością Ligęzów, a nast. Lubomirskich.
Kościół par. Wszystkich Świętych powstał w 1. poł. XIV w. ; nowy, drewniany, konstrukcji zrębowej, wzniesiono 1771 (od 1965 filialny) z fundacji kanonika krak. Kajetana Potockiego; bazylikowy, 3-nawowy, z prezbiterium zamkniętym 3-bocznie, z barokowym krucyfiksem z XVIII w. w tęczy, ma figuralną i ornamentalną polichromię wnętrza w tradycji późnego baroku z 2. poł. XIX w. ;

w kościele znajdują się późnogot. krucyfiks z XV-XVI w., a z XVIII w. obrazy MB z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym, Św. Antoni Padewski w bocznym, rokokowe ołtarze, ambona, konfesjonały i organy z XVIII w. Kościół par. NMP Szkaplerznej, wzniesiony 1948-65 (wg projektu Zbigniewa Wzorka), neoklasycystyczny, z cegły i żelbetonu, 3-nawowy typu halowego, o korpusie podzielonym kolumnami, ma wyposażenie wnętrza w większości z ok. 1965; z kościoła Wszystkich Świętych przeniesiono tu rzeźbę MB z Dzieciątkiem z XIV w., chrzcielnicę barokową z XVII w. oraz krucyfiks z XVIII w.

W D. istniała 1596-1748 szkoła par.; Mikołaj Spytek Ligęza zbudował 1607 szpital dla ubogich, 1615 założył bractwo różańcowe NMP, fundując dla niego kaplicę, ok. 1618 własną oficynę, w której drukował swoje mowy senatorskie i rozprawy (zachowało się tylko Schola Jesu Christi meditationum mentalium, 1618). Od 1903 mają tu zak. dom służebniczki Starowiejskie, a od 1944 szarytki, które do 1970 pracowały w szpitalu.

Dekanat D., utworzony 1844, ma 12 parafii (Borusowa, D., Gręboszów, Luszowice, Nieczajna, Odporyszów, Olesno, Otfi-nów, Szarwark, Zalipie, Żabno, Żelichów).

 

SGKP I 925-927; KZSP I z. 5, 3-4; P. Gleń, Uposażenie parafii D. od XIII do XIV wieku, Lb 1964 (mpsBKUL); MPT I 638; E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w okresie średniowiecza, Wwa 1965 (passim); AZA 58; EWK 574; SPKP 516; SzmTw 160-161; I. Trybowski, Zabytki sztuki powiatu dąbrowskiego, w: Dąbrowa Tarnowska. Zarys dziejów miasta i powiatu, Wwa 1974, 735-750.

Podobne prace

Do góry