Ocena brak

CZYTELNIA DLA WSZYSTKICH. Tygodnik literacko-powieściowy dla rodzin polskich

Autor /Agasi Dodano /15.02.2012

CZYTELNIA DLA WSZYSTKICH. Tygodnik literacko-powieściowy
dla rodzin polskich, czasopismo wyd. w Warszawie
1898-1905; kontynuacja tygodnika „Romans i Powieść".
Wyd. A. Pajewski, red. J. Sliwowski, od 1902 wyd. i red. W.
Umiński, 1905 red. S. Kozicki. Zawierała gł. utwory beletrystyczne
(pol. i tłum.), artykuły popularnonauk. oraz informacje
o bieżącym życiu społeczno-kulturalnym. Do współpracowników
należeli: W. Dzierżanowski, S. Giłler, A. Głisczyński, J.
Jankowski, R. Jungiewicz, A. Kaczajewski, B. Londyński, J.
Rembowska, L. Rygier, W. Wolski i in. W 1904 W. Umiński
przekształcił pismo w popularny, ilustr. magazyn nauk.-kult.,
z nową numeracją roczników; w 1905 wychodziło jako
dziennik.

Maria Brykalska

Podobne prace

Do góry