Ocena brak

Czysty monopol

Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012

czysty monopol występuje wtedy. gdy jedna firma dostarcza cała produkcję dóbr lub usług w danym kraju lub na danym obszarze (poczta, gazociągi miejskie). Monopol tego typu może być konsekwencja rozporządzenia prawnego, patentu, licencji, korzyści skali lub innych czynników. Monopolista nie poddany kontroli państwa, dążący do maksymalizacji zysku, ustaliłby wysoką cenę. nie reklamowałby się lub robiłby to w niewielkim zakresie, oferowałby minimalny poziom usług, ponieważ konsumenci i tak musieliby kupować jego produkt z powodu braku bliskich substytutów. Jeśli istnieją bliższe lub dalsze substytuty oraz. pojawia się groźba konkurencji, monopolista tego typu może zainwestować w poprawę usług lub technologię. co działałoby jak bariera wejścia dla potenc-janych konkurentów. Jeśli taki monopol poddany jest regulacji rządowej, to oczekuje się od niego ustalenia niższych cen i rozszerzenia skali produkcji w imię dobra społecznego.

Podobne prace

Do góry