Ocena brak

CZYSTA FORMA

Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012

 

 

U S. I. Witkiewicza — jedno z głównych pojęć jego estetyki, oznaczające konstru­kcję elementów dzieła sztuki, takich jak dźwięki, barwy, kształty, słowa, gesty, które, uwolnione od związków treścio­wych, jedynie w oderwaniu od zastoso­wań praktycznych mogą zapewnić dziełu jedność i spoistość. Dopiero taka konstru­kcja, będąca jednością w wielości, stanowi o autonomii dzieła sztuki i jego pięknie.

Podobne prace

Do góry