Ocena brak

Czynności nauczyciela oraz uczniów związane z dyskusją jako metodą kształcenia

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

Dyskusja: polega na wymianie zdań między uczniami lub między uczniami a nauczycielem.

Ma trzy główne cele:

 1. Poszerzyć wiedzę uczestników na określony temat

 2. Pobudzić zainteresowanie wybraną dziedziną

 3. Nauczyć publicznego debatowania

Cele te wymagają odpowiedniego przygotowania:

 1. Uczniowie muszą uporządkować i zrozumieć ową dyskutowaną wiedzę

 2. Nauczyciel musi odpowiednio redagować pytania

 3. Nauczyciel musi wzorowo prowadzić dyskusję i systematycznie wdrażać zasady

 • Jeżeli grupa jest wystarczająco zaawansowana, można powierzyć prowadzenie dyskusji wybranym uczniom

Liczba chętnych do dyskusji wzrośnie gdy:

 1. Krzesła ustawimy w kole, wszyscy będą się widzieć

 2. Wyznaczymy dość czasu na przemyślenie wypowiedzi

 3. Dyskusję zaczniemy w małych grupach a potem przeniesiemy na forum klasy

Udział w dyskusji jest uwarunkowany:

 1. Osobowością

 2. Wiedzą

 3. Rolą ucznia w grupie.

Podobne prace

Do góry