Ocena brak

Czynności nauczyciela oraz uczniów podczas pokazu jako metody kształcenia

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

Pokaz: to metoda kształcenia polegająca na kierowaniu obserwacją wybranych obiektów i procesów. Nauczyciel przygotowuje obserwację zachowań określonych osób lub prezentację środków dydaktycznych wybranego rodzaju, a następnie pomaga uczniom dostrzec najważniejsze właściwości tych obiektów.

 • Może odgrywać rolę wstępnego uporządkowania treści, lub być poprzedzone uporządkowaniem wiedzy

 • Obserwacja: planowe spostrzeganie osób, przedmiotów, zjawisk i wydarzeń

 • Spostrzeganie: wiązanie wrażeń będących odbiorem prostych właściwości obiektów w całość wyodrębnioną z otoczenia

Umiejętności poznawcze ucznia, które podlegają ćwiczeniu w toku obserwacji:

 • Selekcjonowanie wrażeń

 • Czujność

 • Oczekiwanie na bodziec

 • Poszukiwanie pola

Etapy przygotowania nauczyciela:

 1. Ustal co ma być zaobserwowane i w jaki sposób

 2. Postaraj się przewidzieć reakcje emocjonalne uczniów na pokaz i jego obiekt

 3. Przygotuj grupę uczniów do pokazu

 4. Postaraj się o sproblematyzowanie pokazu

 5. Postaraj się o interaktywne środki dydaktyczne i ogranicz symulację

 6. Wykorzystaj komputery do rejestracji i analizy danych

 7. Zapewnij uczniom dobrą widzialność i słyszalność

 8. Sprawdź sprzęt i zapewnij sobie pomoc techniczną, w razie gdy sprzęt zawiedzie

 9. Po zakończeniu pokazu oceń jego wartość

Podobne prace

Do góry