Ocena brak

Czynność mięśnia.

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

 W wyniku skurczu mięsień wykonuje pracę dynamiczną lub statyczną. Praca dynamiczna zbliża punkty przyczepu mięśnia przy pokonaniu oporu zewnętrznego. Praca statyczna polega na utrzymaniu przyczepów mięśnia w jednakowej odległości przy zrównaniu siły mięśnia i sił działających przeciwnie. Czynność taka składa się w istocie z wielu drobnych oscylacji, które dają wrażenie bezruchu. Praca statyczna męczy bardziej niż praca dynamiczna, gdyż gorsze są wówczas warunki ukrwienia mięśnia. Na przykład wiele dolegliwości mięśniowo-powięziowych grzbietu i karku ma swe źródło w długotrwałej wymuszonej pozycji siedzącej (homo informaticus) i ustępuje po podjęciu regularnej aktywności ruchowej i sportowej.

Praca mięśnia odbywa się dzięki naprzemiennie występującym skurczom i rozkurczom jego włókien. Zgrubienie włókien w okresie ich skurczu wypiera krew żylną oraz zamyka czasowo dopływ krwi tętniczej. Podczas rozkurczu krew napływa do mięśnia, aby zostać znowu wypartą podczas następnego skurczu. Dzięki tej czynności, podobnej do dzia-łania pompy (tzw. serce obwodowe), ukrwienie mięśnia wielokrotnie wzrasta, co z kolei zwiększa jego wydolność i opóźnia pojawienie się zmęczenia. Trenując mięsień należy przestrzegać proporcji okresów pracy i odpoczynku.

 

Podobne prace

Do góry