Ocena brak

Czynniki wzrostu gospodarczego: praca, kapitał, postęp techniczny

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Praca – czas zużytkowany przez pracowników na produkcje dóbr, przedsiębiorstwa dążą do skrócenia czasu produkcji co pozwoli w danym okresie czasu wyprodukować więcej dóbr – wzrosną więc obroty.

Kapitał – są to dobra trwałe wytworzone przez gospodarkę, po to by wytworzyć inne dobra:

Budynki, narzędzia i inne produkty znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorstw. Każda firma dąży do powiększenie swojego kapitału

Postęp techniczny – większość firm jest zainteresowana inwestowaniem coraz to nowsze technologie. Pozwala to produkować wydajniej, szybciej o większej jakości i trwałości.

Wszystkie powyższe czynniki przyczyniają się do wzrostu gospodarczego przedsiębiorstwa.

Podobne prace

Do góry