Ocena brak

Czynniki wypływające na wielkość partii produkcyjnej

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Partia produkcyjna – zbiór prostych wyrobów od wyrobu zerowego stopnia, detali wykonywanych na stanowisku roboczym przy jednorazowym nakładzie czasu przygotowawczo – zakończeniowego. Partie produkcyjne mogą być dzielone na partie transportowe zgodnie z wymaganiami istniejących do wykorzystania środków transportu.

Czynniki wpływające na partie produkcyjne:

  1. czynniki przemawiające za zwiększeniem partii produkcyjnych:

  • zmniejszenie czasu (przygotowawczo – zakończeniowego) przypadającego na jednostkę – im dłuższa partia tym mniejszy czas

  • wyższe wykorzystanie czasu pracy stanowiska dla celu produkcyjnego

  • wyższa wydajność i poprawa jakości produktów wskutek nabierania przez wykonawców wprawy.

  1. czynniki przemawiające za zmniejszeniem partii produkcyjnych

  • wzrost kosztów związanych z zamrożeniem środków produkcji w toku.

Podobne prace

Do góry