Ocena brak

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZNACZENIE PROMOCJI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Autor /Kim Dodano /11.04.2011

 

Znaczenie promocji dla przedsiębiorstw jest uzależnione od wielu różnych czynników.

Do najważniejszych należą:

  • Zamierzenia przedsiębiorstwa w stosunku do danego rynku

  • Konkurencja na rynku

  • Charakter rynku

  • Rodzaj i jakość sprzedawanych towarów

  • Stopień zróżnicowania produktu

  • Stosunek nabywców do towarów danego producenta

Działania prowadzone przez przedsiębiorstwo mają różny wpływ na poszczególne czynniki.

W przypadku niektórych, wpływ przedsiębiorstwa jest niewielki, w stosunku do innych zaś bardzo duży.

Wykorzystanie promocji ma szczególne znaczenie w przypadku przedsiębiorstw nowych, dopiero wchodzących na rynek lub w sytuacji gdy przed. zamierza pozyskać nowy segment rynku. Jeżeli wówczas producent nie dostarczy odpowiednich informacji, konsument może nie wiedzieć o istnieniu danego produktu czy firmy. Wielkość działań promocyjnych zależy również od skali produkcji. W przypadku niewielkiej produkcji promocja nie musi być tak duża jak w firmach o profilu produkcji na dużą skalę. Tutaj działania powinny być bardziej nasilone i zróżnicowane.

Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku może mieć różne zamierzenia w stosunku co do niego.

Cele stawiane przez firmę mogą mieć charakter długookresowy lub krótkookresowy. Jeżeli firma dąży do wzrostu sprzedaży to wykorzystanie promocji staje się niezbędne. W warunkach konkurencji niezbędne jest wyodrębnienie produktu poprzez przekazanie przez przedsiębiorstwo wszelkich informacji mających na celu zachęcenie do zakupu i przekonanie klienta o wyższości produktu nad propozycjami firm konkurencyjnych. Znaczenie i zakres promocji zależy także od charakteru rynku. W sytuacji rynku nabywcy promocja odgrywa ogromną rolę, bowiem to producent zabiega o klienta, podaż przewyższa popyt i klient decyduje się na wybór tego sprzedawcy, który zaproponuje mu najkorzystniejsze warunki zakupu. Inna jest zaś sytuacja gdy wyróżniamy rynek producenta, wówczas popyt przewyższa podaż i to producent może dyktować warunki transakcji.

Jakość jest jedną z najważniejszych cech produktu, dlatego też towar o złej jakości nie znajdzie nabywcy mimo dużych nakładów na promocję. W warunkach konkurencji producenci stale zabiegają o podnoszenie jakości swoich produktów. Niektóre produkty na rynku, o wyrobionej, znanej marce nie wymagają tak dużych działań promocyjnych jak produkty nowe, o nieznanej marce. Promocja ma tutaj charakter przypominający podtrzymujący popyt na odpowiednim poziomie. W sytuacji kiedy na rynku istnieje wiele produktów substytucyjnych rola promocji jest większa niż w sytuacji gdy dany produkt jest jedyny na rynku. Różne formy promocji powinny być stosowane w odniesieniu do różnych rodzajów produktów. W przypadku towarów przemysłowych wykorzystuje się zwykle formy promocji o charakterze bezpośrednim, zaś w przypadku dóbr konsumpcyjnych promocja jest bardziej intensywna i zróżnicowana.

Promocja jest bardzo ważna w odniesieniu do nowych firm, nie małych na rynku, które za jej pomocą promują swoje wyroby. Ważną informacją dla producenta jest stosunek nabywców do towarów określonego przedsiębiorstwa handlowego czy ekonomicznego. Bardzo trudno jest pozyskać klientów, którzy zostali przekonani i zachowują wierność towarowi konkurencyjnemu. Rola jest tutaj bardzo duża.

Przedsiębiorstwa powinny uwzględniać różne czynniki, decydujące o intensywności, zakresie i wykorzystywanych formach promocji. Przedsiębiorstwo dysponuje następującymi formami promocji:

Każda z wyżej wymienionych form charakteryzuje się określonymi cechami i właściwościami. Dokładniejsza ich charakterystyka zostanie przeprowadzona w dalszej części pracy.

Podobne prace

Do góry