Ocena brak

Czynniki wpływające na kształt panewki stawu biodrowego

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Na podstawie wyników badań klinicznych i doświadczalnych stawów biodrowych zwichniętych i prawidłowych można stwierdzić, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na kształt panewki jest obecność w jej wnętrzu głowy k. udowej. Potwierdziły to również badania Harrisona, który zaobserwował brak rozwoju kształtu i głębokości panewki u szczurów po wycięciu głowy k. udowej. Autor ten obserwował zanik chrząstki stawowej, pomimo że chrząstki nasadowe panewki pozostały histologicznie nie zmienione.

Innym czynnikiem koniecznym do powstania prawidłowej i kształtnej panewki jest rozwój chrząstki stawowej, zarówno śródmiąższowy, jak i przez przywar-stwianie oraz kostnienie odokostnowe przyległych kości miednicy. Głębokość panewki zależna jest od rozwoju trzech nasad panewkowych opisanych przez Pon-setiego (ryc. 14.3). Pierwsza z nich oddziela staw od kości łonowej i odpowiada za rozwój przedniej ściany panewki. Druga stanowi większą część górnej części stropu panewkowego. Trzecia to mała nasada przyle-

gła do części kulszowej panewki, odpowiadająca za kształtowanie się tylnej jej części.

Równowaga pomiędzy wzrostem i rozwojem panewki, wzrostem chrząstki ipsylonowej i bliższego końca kości udowej decyduje o kształcie panewki. Ta równowaga jest zdeterminowana genetycznie i w przypadku jej braku może zapoczątkować negatywny ciąg zdarzeń, doprowadzający w konsekwencji do rozwojowej dysplazji czy zwichnięcia stawu biodrowego. Konieczne jest jednak współistnienie innych czynników występujących w środowisku wewnątrzmacicznym, tak mechanicznych, jak i hormonalnych.

 

Podobne prace

Do góry