Ocena brak

Czynniki wpływające na dobór treści do programów szkolnych

Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012

Na program nauczania składają się:

1. uwagi wstępne (określa się tu cele nauczania danego przedmiotu)

2.materiał nauczania (czyli podstawowe informacje, pojęcia, prawa i ważniejsze hipotezy, metody, techniki pracy, algorytmy, reguły postępowania itp. z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej danemu przedmiotów

3. uwagi o realizacji programu i wskazówki na temat metod, form organizacyjnych i środków umożliwiających skuteczną realizację materiału.

Przedmioty objęte programem nauczania dzieli się na:

obowiązkowe – wspólny dla uczniów kanon wykształcenia,

fakultatywne – dotyczą zagadnień bardziej szczegółowych i wiążą się z dążeniem do zaspokojenia indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów

Strukturyzacja treści kształcenia polega na kształtowaniu i hierarchizowaniu struktur treściowych, to jest to na takim porządkowaniu treści, jakie wiąże się z wyodrębnieniem odpowiednich dla danej treści układów, a w nich składników i związków między nimi.

Układ treści może być: rzeczowy (relacje zespołów sprzężeń prostych i zwrotnych), logiczny relacje dotyczą wzajemnych zależności logicznych między poszczególnymi elementami całości), pełny (materiał gotowy do przyswojenia), niepełny.(problem o niewystarczających danych)

Czynniki wpływające na dobór treści do programów szkolnych szybki przyrost informacji  - w związku z tym istnieje niebezpieczeństwo starzenia się programów, aby temu zapobiec trzeba weryfikować programy co umożliwia zastąpienie treści nieaktualnych aktualnymi

czynnik psychologiczny  - dostosowanie treści do możliwości uczniów, do ich poziomu rozwoju psychofizycznego

czynnik dydaktyczny – wynikający z konieczności przestrzegania systematyczności i korelacji - systematycznym - układ treści wykazujący zgodność z logiką wewnętrzną danej gałęzi wiedzy - korelacja - polega na eksponowaniu związków zachodzących między poszczególnymi przedmiotami szkolnymi,

czynnik naukowy - dostosowanie treści do kryteriów nauki

Podobne prace

Do góry