Ocena brak

CZYNNIKI SPOŁ. WPŁYWAJĄCE NA KARIERĘ SPORTOWĄ

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Aktywność zawodowa i jej punkt kulminacyjny tradycyjnie wiązane są z wiekiem kalendarzowym. Rozwój zawodowy jest najczęściej dzielony na 4 fazy: stadium eksploracji, tzn. „przymierzania” się do rożnych ról zawodowych / 15-24 rok życia/; stabilizacji, w którym człowiek dokonawszy wyboru pokonuje kolejne szczeble hierarchii w obrębie wykonywanego zawodu / 25 – 44 lata/ ; zachowanie status quo, czyli okres pełnej stabilizacji zawodowej / 45 – 64/ , oraz ostatnie stadium schyłkowe, polegające na wycofaniu się z aktywności zawodowej i wymianie jej na inne, zastępcze role.

Kariera sportowa jako przykład kariery sokowej:

Efektywność i efektowność kariery skokowej jest bezsporna. Polega na przyspieszonym osiągnięciu sukcesu społeczno –zawodowego i wysokiej pozycji społecznej przez ominiecie części szczebli hierarchii grup czy zbiorowości. Specyfika „skokowości” kariery sportowej polega nie tylko na możliwości „przeskoczenia” jednej z klas sportowych. Najważniejszym tu jest bowiem społeczny rezonans mistrzostwa lub rekordu. przy współudziale środków masowego przekazu młody człowiek w jednym momencie staje się osoba publiczna. Niewiele jest dziedzin życia społecznego, które by dawały szanse tak szybkiej, wręcz błyskawicznej kariery jak sport. Ale również jego specyfika jest to, iż ta dynamiczność ruchliwości jest dwukierunkowa.

Podobne prace

Do góry